بیماری ها

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸
تورتیکولی

تورتیکولی و روش های درمان آن

تورتیکولی یا کج گردنی عارضه ای است که اغلب در نوزادان دیده می شود و با کج بودن گردن و تمایل آن به یک سمت بدن […]