متخصصین

فیزیکال تراپیست ایمان کمالی حکیم


رتبه یک کنکور سراسری ارشد فیزیوتراپی
رتبه 10 کنکور سراسری دکترای تخصصی فیزیوتراپی (Ph.D)
عضو بنیاد ملی نخبگان
عضو سازمان استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران
دبیر انجمن علمی فیزیوتراپی استان البرز 1394-1391
رییس انجمن علمی فیزیوتراپی استان البرز 1397-1394

فیزیکال تراپیست مهدیه باقری


فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تبریز
داری گواهینامه بین المللی درمان های غیر جراحی کمر، گردن، شانه و زانو از موسسه بین المللی مکنزی کانادا (Mc Kenzie institute Canada)
دارای گواهینامه فیزیوتراپی تخصصی اختلالات کف لگن و مشکلات دفعی و بی اختیاری از دانشگاه علوم پزشکی ایران
دارای گواهینامه منوال تراپی از مدرسه منوال تراپی ایتالیا (European School of Manual therapy Florance Italy)
دارای گواهینامه درمان های دستی از دانشگاه جورجیا شمالی امریکا ( University of North Georgia)
دارای مدرک طب سوزنی (Dry Needling) از FHT انگلستان

فیزیکال تراپیست حمید زمانی


رتبه یک آزمون ارشد فیزیوتراپی سال ۹۴
رتبه اول آزمون کتبی دکترای تخصصی فیزیوتراپی سال ۹۶
عضو سازمان استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران
بیش از ۶ سال سابقه فعالیت کلینیکی
گذراندن دوره های سوزن خشک (درای نیدلینگ ) از myopain seminar آمریکا
و گواهینامه های متعدد از انجمن فیزیوتراپی ایران

فیزیکال تراپیست زهرا آبید


فارغ التحصيل دانشگاه علوم پزشكي شيراز
دارای گواهینامه منوال تراپی از مدرسه منوال تراپی ایتالیا
(European School of Manual therapy Florance Italy)
گواهینامه های متعدد از انجمن فیزیوتراپی ایران