روش های درمانی

اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۷
منوال تراپی در فیزیوتراپی

منوال تراپی در فیزیوتراپی

منوال تراپی در فیزیوتراپی انجام تکنیک های درمان دستی بر روی مفاصل بخصوص مفاصل ستون فقرات با نام منوال تراپی شناخته می شود. منوال تراپی روشی […]