بیماری ها

دی ۶, ۱۳۹۷
اسکولیوز

اسکولیوز و روش های درمان آن

اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات نوعی ناهنجاری ستون فقرات است که در آن ستون فقرات در طرفین دارای انحنای غیر طبیعی است. ستون فقرات در حالت طبیعی […]